Zorgwoningen Amerpoort

Soest

“Huurdeman denkt mee en houdt rekening met onze cliënten.”

Koos Verkerk, projectleider huisvesting

Amerpoort ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking. De organisatie gaf Huurdeman opdracht voor de verbouwing van “Het Kwatrijn” in Soest. Het Kwatrijn biedt een veilige leefomgeving voor mensen met een ernstig verstandelijke beperking en een zeer intensieve zorg- en begeleidingsvraag.

Sleutelen aan een verouderd pand
‘Het pand stamt uit 1994 Er woonden sindsdien 41 cliënten met een verstandelijke beperking. De bestaande functionaliteit en kwaliteit van het pand voldoen nog maar in zeer beperkte mate aan de eisen en wensen van deze cliënten. En onvoldoende aan de huisvestingstandaard van de huidige en toekomstige tijd. De slaapkamers zijn bijvoorbeeld erg klein en het sanitair is verouderd. Er is daarom behoefte aan aanpassing van het pand. Er zijn verschillende scenario’s onderzocht, van kleinschalig opknapwerk tot sloop en nieuwbouw. Uiteindelijk is ervoor gekozen om het pand grootschalig te renoveren en op deze wijze geschikt te maken voor 28 cliënten wonen en dagbesteding.

Lange termijnrelatie met Huurdeman
We kwamen tot de conclusie dat het verstandig was het project in een bouwteam voor te bereiden. Huurdeman was één van de partijen die werd uitgenodigd om zich hiervoor in te schrijven. Huurdeman heeft in het verleden al meer renovatieprojecten voor Amerpoort gedaan, over het algemeen naar tevredenheid. Mede door die goede ervaringen zijn we ook nu met dit bouwbedrijf in zee gegaan. Door inzet van een bouwteam konden we op hoofdlijnen eenheidsprijzen realiseren en kijken naar de gezamenlijke aanpak en uitvoering.

Huurdeman houdt rekening met de bewoners
Een van onze belangrijkste aandachtspunten is dat het gebouw deels bewoond moet blijven tijdens de bouw. We hebben de werkzaamheden daarom opgeknipt in fases. Een deel van het pand stond leeg, een ander deel is in gebruik door twaalf cliënten voor zowel wonen als dagbesteding. Het uitvoeren van verbouwingswerkzaamheden heeft een behoorlijke impact op onze cliënten die erg gevoelig zijn voor prikkels. Denk aan: geluidsoverlast, stof, aanwezigheid van vreemde mensen, meer verkeersbewegingen rondom het pand, etc. Het is dan noodzakelijk om met een bouwbedrijf samen te werken dat daarin meedenkt en rekening houdt met onze cliënten.

Goede aansturing onderaannemers
Huurdeman komt met een goede planning, communiceert helder en stuurt zijn onderaannemers goed aan. Daarbij verloopt de samenwerking tussen de medewerkers van Amerpoort op de locatie en de uitvoerder van Huurdeman prima. Alles is goed afgestemd.’

"Wilt u dat we met u meedenken over uw bouwplannen? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. We bespreken graag met u uw wensen, verwachtingen en ideeën."

Ook een vrijblijvend gesprek?

Huurdeman gaat voor groen:

8.813 kWh opgewekt sinds 2-12-2011
134.055 kWh door LED bespaard sinds 5-10-2012
4.769.121 kg bouwafval gerecycled sinds 1-1-2011