Nieuws

MKB!dee subsidie voor “Dé leerfabriek duurzaam bouwen”

Bloemendal Bouw, Bouwmensen Amersfoort en Bouwbedrijf A. Huurdeman ontvingen uit handen van staatssecretaris Mona Keizer een subsidie voor het ontwikkelen van een digitaal instructie-/ opleidingsplatform voor duurzaam bouwen.

In dit project ontwikkelen we een open source online leeromgeving, die MKB-bedrijven in de bouw in staat stelt zichzelf én hun medewerkers in de dagelijkse praktijk te leren om de uitdaging van duurzaam bouwen toekomstbestendig aan te pakken. Het motto is lerend werken en werkend leren binnen de dagelijkse praktijk van onze MKB-bedrijven.

Bloemendal Bouw, Bouwmensen Amersfoort en Bouwbedrijf A. Huurdeman werken hierin samen met twee bouwbedrijven en een opleidingsorganisatie uit regio Oss-Nijmegen.

MKB!dee is een regeling, die belemmeringen in scholing en ontwikkeling van huidige en toekomstige werkenden moet weg nemen.

Overlijden oud-directeur Gerard Huurdeman

Vacature werkvoorbereider en timmerlieden

Op dit moment hebben wij een vacature werkvoorbereider en timmerlieden. Klik op de functie en lees verder. Heb jij belangstelling dan horen we graag van je!

Opdracht Woongebouw

Bouwbedrijf A. Huurdeman heeft onlangs opdracht ontvangen voor het realiseren van een woongebouw van 24 appartementen voor mensen met de indicatie licht verstandelijke beperking. Het woongebouw maakt deel uit van woon-zorgcomplex Dennendal van de Stichting Reinaerde. De huidige bebouwing op het wooncomplex is sterk verouderd. Het onderwerp is van Op ten noort blijdenstein architecten & adviseurs. Het project is gewonnen in aanbesteding en na aanbesteding, samen met architect en adviseurs geoptimaliseerd, met een reductie van de bouwkosten.

Werkzaamheden CPO Naerdinksveld gestart

Afgelopen week zijn de werkzaamheden voor CPO Naerdinksveld gestart. In Hilversum bouwen wij negen woningen.

Het project bestaat uit 1 rij van vijf woningen en 2 twee-onder-één kappers. Na bijna een jaar meegedraaid te hebben in het bouwteam kon eindelijk de schop in de grond.

We moesten de grond inderdaad behoorlijk in, want drie van de negen woningen hebben een kelder. Inmiddels zijn de keldervloeren gestort.

Opdracht renovatie woonhuis

Bouwbedrijf A. Huurdeman B.V. heeft opdracht ontvangen voor de renovatie van een karakteristiek woonhuis in de wijk Bergkwartier in Amersfoort.

Na deze renovatie is het huis qua comfort, uitstraling en energieprestatie weer “state of the art”. De voorbereiding is in bouwteam opgepakt, zodat onze werkzaamheden goed zijn afgestemd op de wensen van de opdrachtgever. De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

– De indeling van de woning wordt gewijzigd, met extra bergruimte en nieuwe doorgangen;
– De badkamer wordt vernieuwd;
– Er komen nieuwe vloeren en nieuwe vloerafwerkingen;
– Tevens worden maatregelen genomen om de energieprestatie van de woning, die meer dan 100 jaar oud is, te verbeteren, zoals isolatie en vloerverwarming;
– E- en W-installaties aanpassen.

De werkzaamheden gaan binnenkort starten.

Transformatie monumentaal pand

Bouwbedrijf A. Huurdeman B.V. heeft van een GGZ-instelling opdracht gekregen voor de transformatie van een monumentaal pand van 3 lagen. Het pand is eind 19e eeuw grotendeels herbouwd na een brand. In het pand komen o.a. een consultatiebureau en een behandelcentrum voor verslaafden. Het pand zal ook door de wijkteams als vergaderlocatie worden gebruikt. De opdracht is verworven in bouwteam, waarbij op basis van de standaarden en plattegronden binnen ca. 5 weken een aanbieding is gemaakt en opdracht is verkregen. De verwachting is dat het werk half januari 2018 start en ca. 3 maanden gaat duren.

Bouwbedrijf A. Huurdeman B.V. neemt actief deel aan KLUS

De eerste winkel volgens het nieuwe concept ‘Bouwkringloop’ is op 15 december 2017  geopend in Kringloop Amersfoort, onder de naam KLUS. Hier worden nieuwe en herbruikbare bouwmaterialen van bedrijven en particulieren ingezameld en weer verkocht in een apart ingerichte afdeling van Kringloop Amersfoort. Bouwbedrijf A. Huurdeman B.V. is één van de bouwbedrijven, die goede onderdelen inzamelt en ter beschikking stelt aan KLUS.

In een project komen bij de sloop onderdelen vrij en tijdens de bouw kunnen er elementen overblijven, die heel goed op een andere plek kunnen worden hergebruikt. Huurdeman is er van overtuigd dat momenteel nog te veel goede materialen en onderdelen in de container terecht komen of op de werf in opslag. Echter na jaren opslag blijkt uiteindelijk slechts een deel alsnog ergens anders ingezet te zijn. KLUS biedt Huurdeman de mogelijkheid om op een nog verantwoorde manier om te gaan met één van haar reststromen.

Erkend leerbedrijf

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven zijn samen verantwoordelijk voor een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Een van de speerpunten is zorgen het opleidingsaanbod zo veel mogelijk aansluit op de vraag uit de arbeidsmarkt. Bouwbedrijf A. Huurdeman B.V. ondersteunt het opleiden van leerlingen en studenten in de praktijk door middel van stages, werkervaringsplaatsen en gedegen begeleiding. Een groot deel van ons personeel is, voordat ze in dienst kwamen, als leerling of stagiair werkzaam geweest bij ons. Momenteel doen 5 studenten/leerlingen binnen Bouwbedrijf A. Huurdeman B.V. ervaring op: 2 als vakvolwassen timmerman (MBO), 1 als werkvoorbereider (MBO), 1 als vakvolwassen timmerman (BOB) en 1 als vakvolwassen timmerman (Statushouder). Bouwbedrijf A. Huurdeman B.V. heeft bij de herbeoordeling zijn erkenning als leerbedrijf behouden. De stichting samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) verzorgt de erkenning als “erkend leerbedrijf”. De invulling verzorgen wij samen met onderwijsinstellingen, zoals Bouwmensen Amersfoort en MBO Midden Nederland.

Opdracht realisatie Laboratoriumruimte – Universiteit Utrecht

Onlangs heeft Bouwbedrijf A. Huurdeman opdracht gekregen tot realisatie van een HPC-(‘high performance computing’) laboratoriumfaciliteit voor één van de faculteiten van Universiteit Utrecht. De ruimte zal op de 4e verdieping in één van de laboratoriumgebouwen worden gerealiseerd. Dit gebouw is vol continue in bedrijf. De werkzaamheden mogen de continuïteit van het primaire proces (onderzoek) niet verstoren. De opdracht betreft de uitvoering van een integraal werk voor bouwkundige en installatietechnische werken. Binnen het project zal naast het realiseren van de laboratoriumruimte en een technische ruimte ook de hoofdverdeelinrichting van het elektra van gebouw worden uitgebreid. De sprinklerinstallatie wordt uitgebreid. In de technische ruimte zal onder andere een subverdeelinrichting van het elektra en een UPS worden geplaatst. Op de 6e verdieping (technische dakverdieping) zal de werktuigbouwkundige installatie worden aangepast.

Huurdeman gaat voor groen:

6.185 kWh opgewekt sinds 2-12-2011
91.198 kWh door LED bespaard sinds 5-10-2012
3.443.805 kg bouwafval gerecycled sinds 1-1-2011