Nieuws

Overlijden oud-directeur Gerard Huurdeman

Bouwbedrijf A. Huurdeman wint aanbesteding IKC De Veller

Op 15 januari jl. heeft Bouwbedrijf A. Huurdeman B.V. de aanneemovereenkomst getekend voor de realisatie van IKC De Veller in Barneveld. Het project bestaat uit twee gebouwen, waarin in het schoolgebouw twee scholen gehuisvest zijn en een gymzaal. De ondertekening kreeg ook aandacht in de Barneveldse Krant.

 

 

Vacature werkvoorbereider en timmerlieden

Op dit moment hebben wij een vacature werkvoorbereider en timmerlieden. Klik op de functie en lees verder. Heb jij belangstelling dan horen we graag van je!

Opdracht Woongebouw

Bouwbedrijf A. Huurdeman heeft onlangs opdracht ontvangen voor het realiseren van een woongebouw van 24 appartementen voor mensen met de indicatie licht verstandelijke beperking. Het woongebouw maakt deel uit van woon-zorgcomplex Dennendal van de Stichting Reinaerde. De huidige bebouwing op het wooncomplex is sterk verouderd. Het onderwerp is van Op ten noort blijdenstein architecten & adviseurs. Het project is gewonnen in aanbesteding en na aanbesteding, samen met architect en adviseurs geoptimaliseerd, met een reductie van de bouwkosten.

Werkzaamheden CPO Naerdinksveld gestart

Afgelopen week zijn de werkzaamheden voor CPO Naerdinksveld gestart. In Hilversum bouwen wij negen woningen.

Het project bestaat uit 1 rij van vijf woningen en 2 twee-onder-één kappers. Na bijna een jaar meegedraaid te hebben in het bouwteam kon eindelijk de schop in de grond.

We moesten de grond inderdaad behoorlijk in, want drie van de negen woningen hebben een kelder. Inmiddels zijn de keldervloeren gestort.

Opdracht renovatie woonhuis

Bouwbedrijf A. Huurdeman B.V. heeft opdracht ontvangen voor de renovatie van een karakteristiek woonhuis in de wijk Bergkwartier in Amersfoort.

Na deze renovatie is het huis qua comfort, uitstraling en energieprestatie weer “state of the art”. De voorbereiding is in bouwteam opgepakt, zodat onze werkzaamheden goed zijn afgestemd op de wensen van de opdrachtgever. De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

– De indeling van de woning wordt gewijzigd, met extra bergruimte en nieuwe doorgangen;
– De badkamer wordt vernieuwd;
– Er komen nieuwe vloeren en nieuwe vloerafwerkingen;
– Tevens worden maatregelen genomen om de energieprestatie van de woning, die meer dan 100 jaar oud is, te verbeteren, zoals isolatie en vloerverwarming;
– E- en W-installaties aanpassen.

De werkzaamheden gaan binnenkort starten.

Transformatie monumentaal pand

Bouwbedrijf A. Huurdeman B.V. heeft van een GGZ-instelling opdracht gekregen voor de transformatie van een monumentaal pand van 3 lagen. Het pand is eind 19e eeuw grotendeels herbouwd na een brand. In het pand komen o.a. een consultatiebureau en een behandelcentrum voor verslaafden. Het pand zal ook door de wijkteams als vergaderlocatie worden gebruikt. De opdracht is verworven in bouwteam, waarbij op basis van de standaarden en plattegronden binnen ca. 5 weken een aanbieding is gemaakt en opdracht is verkregen. De verwachting is dat het werk half januari 2018 start en ca. 3 maanden gaat duren.

Opdracht CPO Naerdinksveld

Bouwbedrijf A. Huurdeman B.V. heeft kort voor de kerst met alle leden van CPO Naerdinksveld een aanneemovereenkomst gesloten voor de realisatie van hun woning. Huurdeman is al een aantal maanden betrokken bij de voorbereidingsfase. De CPO bestaat uit negen leden, die hun woningen willen gaan realiseren in Anna’s Hoeve te Hilversum. Het project bestaat uit drie clusters; een rij van vijf en twee clusters van twee-onder-één-kappers.

Het ontwerp is van RuimteCollectief uit Amersfoort. Ruimtecollectief is een samenwerkingsverband tussen Leon Ansems – architect, Gereon Bargeman – stedenbouwkundige en Marco Tavenier – architect.

De variatie in dakvormen en haakvormen zijn een als doorlopend thema gehanteerd. De woningen variëren van een bruto oppervlak van 190 m2 tot ruim 300 m2. Inmiddels zijn de voorbereidingen gestart.

Bouwbedrijf A. Huurdeman B.V. neemt actief deel aan KLUS

De eerste winkel volgens het nieuwe concept ‘Bouwkringloop’ is op 15 december 2017  geopend in Kringloop Amersfoort, onder de naam KLUS. Hier worden nieuwe en herbruikbare bouwmaterialen van bedrijven en particulieren ingezameld en weer verkocht in een apart ingerichte afdeling van Kringloop Amersfoort. Bouwbedrijf A. Huurdeman B.V. is één van de bouwbedrijven, die goede onderdelen inzamelt en ter beschikking stelt aan KLUS.

In een project komen bij de sloop onderdelen vrij en tijdens de bouw kunnen er elementen overblijven, die heel goed op een andere plek kunnen worden hergebruikt. Huurdeman is er van overtuigd dat momenteel nog te veel goede materialen en onderdelen in de container terecht komen of op de werf in opslag. Echter na jaren opslag blijkt uiteindelijk slechts een deel alsnog ergens anders ingezet te zijn. KLUS biedt Huurdeman de mogelijkheid om op een nog verantwoorde manier om te gaan met één van haar reststromen.

Erkend leerbedrijf

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven zijn samen verantwoordelijk voor een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Een van de speerpunten is zorgen het opleidingsaanbod zo veel mogelijk aansluit op de vraag uit de arbeidsmarkt. Bouwbedrijf A. Huurdeman B.V. ondersteunt het opleiden van leerlingen en studenten in de praktijk door middel van stages, werkervaringsplaatsen en gedegen begeleiding. Een groot deel van ons personeel is, voordat ze in dienst kwamen, als leerling of stagiair werkzaam geweest bij ons. Momenteel doen 5 studenten/leerlingen binnen Bouwbedrijf A. Huurdeman B.V. ervaring op: 2 als vakvolwassen timmerman (MBO), 1 als werkvoorbereider (MBO), 1 als vakvolwassen timmerman (BOB) en 1 als vakvolwassen timmerman (Statushouder). Bouwbedrijf A. Huurdeman B.V. heeft bij de herbeoordeling zijn erkenning als leerbedrijf behouden. De stichting samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) verzorgt de erkenning als “erkend leerbedrijf”. De invulling verzorgen wij samen met onderwijsinstellingen, zoals Bouwmensen Amersfoort en MBO Midden Nederland.

Huurdeman gaat voor groen:

5.581 kWh opgewekt sinds 2-12-2011
81.344 kWh door LED bespaard sinds 5-10-2012
3.139.056 kg bouwafval gerecycled sinds 1-1-2011