Blog

Woongebouw Reinaerde: Start afbouw

Het dak is waterdicht en de PV-panelen zijn aangebracht. De voeger is gestart en de metselaar is bezig met de laatste drie punten. Binnen is de vloerverwarming gelegd en worden de anhydriet dekvloeren aangebracht. Lees verder

Kapschuur: Dak gereed en geveltimmerwerk vordert

Het dak is gereed en het geveltimmerwerk wordt volgende week afgerond. Eind volgende week wordt het steiger gedemonteerd waarna de stratenmaker start. Binnen zijn de aftimmeringen gereed en is de installateur bezig met de elektra-installaties. Lees verder

De Stolpe: Mock-up studio gereed

De renovatie van De Stolpe is in volle gang. De mock-up studio is gereed en door alle betrokkenen goedgekeurd, op basis hiervan worden ook alle andere studio's gerenoveerd. Lees verder

KC De Kei: Bouw gestart

De bouw van Kindcentrum De Kei is gestart. Na het ontgraven tot de vaste grondslag is de grondverbetering aangebracht. De werkvloeren van de poeren zijn gestort en deze week is gestart met het aanbrengen van de funderingsbekisting en wapening. Lees verder

Verzamelgebouw Reinaerde: Opgeleverd

Het verzamelgebouw Reinaerde is afgelopen vrijdag opgeleverd, de foto's wijzen voor zich. Lees verder

KC De Spreng: Voortgang

De fundering van de uitbreiding is gestort en het funderingslijmwerk wordt aangebracht. De dakverhoging voor een nieuw lokaal is bijna gereed voor de dakdekker. De gevelkozijnen voor de nieuwe directieruimte zijn geplaatst, evenals nieuwe kozijnen Lees verder

Kapschuur: Dakbeschot aangebracht

Het dakbeschot is aangebracht en deze week zijn ook de geïsoleerde dakelementen gemonteerd. De metselaar is gestart met de borstweringen en binnen zijn de eerste binnenkozijnen geplaatst Lees verder

Woongebouw Reinaerde: Stort dakvloer

Op onderstaande foto's is de dakvloer stortklaar te zien. Vandaag is de vloer gestort en komende week worden de dakopstanden aanbracht en de dakopbouw geplaatst. Lees verder

KC De Spreng: sloopwerk gereed

In de afgelopen week is het sloopwerk afgerond, de constructieve wanden zijn deels verwijderd en zijn er nieuwe sparingen aangebracht. Het dak van een bestaand lokaal is verwijderd om deze te verhogen, daarbij is nieuw staal gemonteerd. Vervolgens is Lees verder

Verzamelgebouw: Volglazen wanden geplaatst

Op de 1e verdieping zijn de volglazen wanden geplaats en is de vloerbedekking aangebracht. De bamboe wandbekleding op de begane grond is gereed. In de sportzaal, dojo en oefenzaal is de sportvloer aangebracht en deze week volgt de belijning. Tevens Lees verder

Huurdeman gaat voor groen:

7.115 kWh opgewekt sinds 2-12-2011
106.362 kWh door LED bespaard sinds 5-10-2012
3.912.742 kg bouwafval gerecycled sinds 1-1-2011