Blog

Gevelmetselwerk school bijna op hoogte

Het gevelmetselwerk van de school is bijna op hoogte. De goten en overstekken zijn uitgetimmerd en er is gestart met het aanbrengen van de aluminium felsplaatbekleding. Lees verder

Kanaalplaat vloeren gelegd

Deze week is rond het afscheidshuis het grondwerk tot het maaiveld niveau aangevuld. Vervolgens zijn de kanaalplaatvloeren gelegd op de kalkzandsteen wanden. Komende week gaan wij starten met de dakranden en het aanbrengen van de gevelkozijnen. Lees verder

Kozijnen geplaatst in de boerderij

Voor de bouwvakantie is de constructievloer gestort. Na de bouwvakantie zijn de bouwactiviteiten verder gegaan met het plaatsen van de gevelkozijnen en het restaureren van de buitengevel metselwerk. Lees verder

Gevels / afbouw

Voor de bouwvakantie hebben wij het hoogste punt gevierd. Na de bouwvakantie zijn we gestart met de gevelafwerkingen en dakkapellen. Deze week zijn we begonnen met het plaatsen van de binnenwanden. Lees verder

Begane grondvloer / lijmwerk

Afgelopen week is de begane grondvloer gestort waarna deze week de kalkzandsteen wanden zijn gelijmd. Lees verder

Gevelmetselwerk vordert

Het gevelmetselwerk van de school vordert en vandaag is de dakvloer gestort. De daken van de gymzaal zijn aangebracht en de kalkzandsteen wanden worden gelijmd.  Lees verder

Binnenmetselwerk gereed

De binnenwanden zijn gereed. Komende week wordt gestart met de dakconstructie en het gevelmetselwerk. Lees verder

Start bouw afscheidshuis

Voor de vakantieperiode zijn wij gestart met het ontgraven van de bouwput voor de bouw van een nieuw afscheidshuis in Amersfoort. Vervolgens zijn de stalen buispalen in de grond geslagen. Na de vakantie is de bouw verder gegaan met het aanbrengen van Lees verder

1e verdiepingsvloer gestort

De 1e verdiepingsvloer is gestort en staalconstructie is geplaatst. Volgende week worden de binnenwanden op de verdieping gelijmd.  Lees verder

Woongebouw opgeleverd

De nieuwbouw van de 24 studio's is afgelopen vrijdag opgeleverd. De komende weken wordt het woongebouw verder ingericht en direct na de zomervakantie wordt het in gebruik genomen. Lees verder

Huurdeman gaat voor groen:

5.526 kWh opgewekt sinds 2-12-2011
80.457 kWh door LED bespaard sinds 5-10-2012
3.111.640 kg bouwafval gerecycled sinds 1-1-2011