Blog

Sloopwerk in volle gang

Het binnen sloopwerk zal aan het einde van deze week naar verwachting gereed zijn. Hierna zal het constructieve sloopwerk starten zoals gevels en doorbraken. De stalen buispalen zijn geslagen waarna het staalwerk aangebracht kan worden. Komende week wordt gestart met de installatie werkzaamheden op vloer niveau. Lees verder

Gevel, dak, dekvloer en binnenwanden

De afgelopen weken is er een spurt gemaakt qua voortgang van de bouw. Binnen is de gietvloer gegoten waarna de kozijnen zijn gesteld en wandenbouwer is gestart. Buiten is de dakbedekking gereed en zijn de zonnepanelen geplaatst. Momenteel zijn wij Lees verder

Oplevering in zicht

Buiten zijn de gevels gerenoveerd en wordt deze week de laatste werkzaamheden verricht aan het sausen van de buitengevel. De schilder gaat vervolgens starten met het buitenschilderwerk. Aan de binnenzijde van de boerderij vordert te afbouw met het Lees verder

Start bouw

Deze week zijn wij gestart met het inrichten van de bouwplaats rondom de kerk. Komende week starten wij met de eerste sloopwerkzaamheden. Lees verder

De Parels van Dorrestein – kerkwoningen

Wij hebben de opdracht ontvangen om een bestaande kerk in Amersfoort te transformeren naar 4 woningen. In de komende periode houden wij u op de hoogte omtrent de vorderingen en transformatie.  Lees verder

Wind- en waterdicht

Buiten zijn alle overstekken uit getimmerd waarna de dakdekker zijn werkzaamheden deze week af kan ronden. De komende weken worden de vloerinstallaties gereed gemaakt waarna de dekvloer als gietvloer wordt gegoten.  Lees verder

Oplevering nieuwbouw woningen Het Soestererf naderen

De afgelopen periode zijn de afrondende werkzaamheden uitgevoerd richting de oplevering. Afgelopen week hebben de vooropleveringen plaats gevonden waarna komende week de eerste woningen definitief worden opgeleverd. Lees verder

KC Vlindertuin vordert gestaag

De afgelopen weken zijn zowel HSB elementen als de aluminium kozijnen inclusief glas geplaatst. Hierna is er een steiger rondom het pand opgebouwd zodat onder andere de dakdekker zijn werkzaamheden kan starten. Binnen zijn de installateurs gestart Lees verder

IKC Veller opgeleverd!

IKC Veller is afgelopen vrijdag in klein comité opgeleverd vanwege Corona. Als deze crisis achter de rug is, dan wordt dit zeker nog met alle betrokkenen feestelijk gevierd. De Branding en Arianeschool kunnen nu gaan inrichten en zich voorbereiden op Lees verder

Staalconstructie

Deze week is de staalconstructie inclusief stalen dakplaten aangebracht. Vanaf morgen worden de eerste HSB-elementen geleverd. Deze worden komende week geplaatst. Lees verder

Huurdeman gaat voor groen:

6.049 kWh opgewekt sinds 2-12-2011
88.990 kWh door LED bespaard sinds 5-10-2012
3.375.529 kg bouwafval gerecycled sinds 1-1-2011