Lopende projecten

In dit overzicht vindt u de projecten waar wij mee bezig zijn:

Realisatie Afscheidhuis

In Amersfoort realiseren wij een afscheidhuis, waar in beslotenheid afscheid genomen kan worden van overledenen.

Meer informatie

Nieuwbouw IKC Veller

In Barneveld realiseren wij IKC Veller. IKC staat voor Integraal KindCentrum en is bedoeld voor kinderopvang en onderwijs voor kinderen van nul tot twaalf jaar.

Meer informatie

Diverse verbouwingen

Diverse kleinere en grotere verbouwingen en aanpassing van gebouwen en woningen

Meer informatie

Nieuwbouw Woning Vathorst

In opdracht van een particulier realiseren wij een woning.

Meer informatie

Nieuwbouw Soestererf

Aan de Korte Brinkweg in Soest realiseren wij acht karakteristieke woningen.

Meer informatie

Verduurzaming en 15 jarig onderhoud 10 schoolgebouwen

Het verduurzamen en onderhouden van de 10 schoolgebouwen.

Meer informatie

Verbouw tandartsruimten

Bestaande praktijkruimte van de tandarts ombouwen naar twee praktijkruimten.

Meer informatie

Gevelrenovatie Pot

Vervangen van een deel van de gevels, de achterliggende gevelconstructie en folies.

Meer informatie

Woongebouw 24 appartementen

Bouwbedrijf A. Huurdeman BV bouwt een woongebouw van 24 appartementen voor mensen met de indicatie licht verstandelijke beperking.

Meer informatie

Verbouw Hermeshuis

Het Hermes Huis biedt plaats aan bewoners met een ernstige verstandelijke beperking.

Meer informatie

CPO Naerdinksveld – 9 woningen

CPO Naerdinksveld bestaat uit 9 leden, die samen hun nieuwe woning bouwen in Anna’s Hoeve te Hilversum.

Meer informatie

Uitbreiding woning

Renovatie en uitbreiding van een particuliere woning

Meer informatie

"Wilt u dat we met u meedenken over uw bouwplannen? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. We bespreken graag met u uw wensen, verwachtingen en ideeën."

Ook een vrijblijvend gesprek?

Huurdeman gaat voor groen:

5.957 kWh opgewekt sinds 2-12-2011
87.482 kWh door LED bespaard sinds 5-10-2012
3.328.872 kg bouwafval gerecycled sinds 1-1-2011