Afscheidshuis

Oplevering Monuta Amersfoort

Vandaag is het nieuwe Afscheidshuis voor Monuta Amersfoort definitief opgeleverd. Op de foto’s een impressie.

Metselwerk en binnenwerk

Het gevelmetselwerk is inmiddels op hoogte. Komende week worden de gevels afgevoegd. Binnen worden de wanden saus klaar afgewerkt en is de tegelzetter gestart met het tegelwerk in de toiletruimte.

Ruwbouw gereed, afbouw vordert

Inmiddels is het afscheidshuis wind- en waterdicht. Afgelopen week is de vloerverwarming aangebracht en de dekvloer gestort. Buiten is gestart met het gevelmetselwerk. De komende week wordt gestart met het installatiewerk en lichtgewicht scheidingswanden en binnenkozijnen.

Hoogste punt gevierd !

Afgelopen week zijn de kozijnen rondom het pand geplaatst en het verhoogde dak gerealiseerd. Hierna hebben wij het hoogste punt gevierd met alle betrokken partijen. Hier leest u meer informatie omtrent het project.

Kanaalplaat vloeren gelegd

Deze week is rond het afscheidshuis het grondwerk tot het maaiveld niveau aangevuld. Vervolgens zijn de kanaalplaatvloeren gelegd op de kalkzandsteen wanden. Komende week gaan wij starten met de dakranden en het aanbrengen van de gevelkozijnen.

Begane grondvloer / lijmwerk

Afgelopen week is de begane grondvloer gestort waarna deze week de kalkzandsteen wanden zijn gelijmd.

Start bouw afscheidshuis

Voor de vakantieperiode zijn wij gestart met het ontgraven van de bouwput voor de bouw van een nieuw afscheidshuis in Amersfoort. Vervolgens zijn de stalen buispalen in de grond geslagen. Na de vakantie is de bouw verder gegaan met het aanbrengen van de fundering welke deze week is afgestort.

 

Huurdeman gaat voor groen:

5.961 kWh opgewekt sinds 2-12-2011
87.541 kWh door LED bespaard sinds 5-10-2012
3.330.693 kg bouwafval gerecycled sinds 1-1-2011