Privacy statement

Bouwbedrijf A. Huurdeman B.V. bouwt en verbouwt om mensen en organisaties te ondersteunen in wat ze doen, zodat zij hun doelen kunnen halen of een beter leven hebben.  We kunnen dat niet zonder dat we de beschikking hebben over bepaalde persoonsgegevens.

Bouwbedrijf A. Huurdeman B.V. heeft persoonsgegevens in bezit, ten behoeve van:

– dienstverbanden (medewerkers);

– uitvoeren van werkzaamheden (klanten).

Onder uitvoeren van werkzaamheden verstaan wij het gehele proces vanaf het eerste contact en de aanbieding tot en met de uitvoering en de garantie.

Bouwbedrijf A. Huurdeman B.V. is zich ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om correct en veilig met uw persoonsgegevens om te gaan en uw privacy te beschermen.

Medewerkers van ons bedrijf zijn over het goed omgaan met persoonsgegevens geïnformeerd. Persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen. Met partijen waar wij mee samenwerken zijn afspraken gemaakt of overeenkomsten gesloten. Wij evalueren ons privacy beleid periodiek. Tevens hebben we een functionaris gegevensbescherming benoemd.

Alleen die persoonsgegevens die echt noodzakelijk zijn voor derden, omdat wij hen nodig hebben voor effectief en/of efficiënt uitvoeren van onze verplichtingen bij dienstverbanden of het uitvoeren van werkzaamheden bij klanten worden gedeeld met deze derden. Denk hierbij aan naam- en adresgegevens van een klant, die met een leverancier gedeeld worden om werkzaamheden uit te voeren. De leverancier moet op zijn minst weten bij wie en waar hij zijn werkzaamheden moet uitvoeren. Alle gegevens worden in bezit gehouden voor zover dat noodzakelijk is voor goed werkgeverschap en het goed uitvoeren van het werk, nakomen van garanties en/of in de wet verplicht is.

Bouwbedrijf A. Huurdeman B.V. zal deze gegevens nooit delen met of verkopen aan anderen, die niet noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze verplichtingen na te komen vanuit de dienstverbanden of het uitvoeren van werkzaamheden. Eventueel kan in voorkomende gevallen aan de eigenaar van de persoonsgegevens om toestemming worden gevraagd.

U heeft recht:

– op inzage, rectificatie of verwijdering van uw gegevens;

– om tegen de verwerking van de persoonsgegevens bezwaar te maken;

– op intrekking van eerdere verleende toestemming op in bezit hebben van uw gegevens door Bouwbedrijf A. Huurdeman B.V.

Als u gebruik wilt maken van bovenstaande recht, dan kunt u contact met ons opnemen. Denkt u dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving of heeft u nog vragen? Dan horen we dat natuurlijk graag. U kunt dan contact met ons opnemen.

Amersfoort, 24 mei 2018

"Wilt u dat we met u meedenken over uw bouwplannen? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. We bespreken graag met u uw wensen, verwachtingen en ideeën."

Ook een vrijblijvend gesprek?

Huurdeman gaat voor groen:

5.958 kWh opgewekt sinds 2-12-2011
87.494 kWh door LED bespaard sinds 5-10-2012
3.329.240 kg bouwafval gerecycled sinds 1-1-2011