Start fundering

De kelders zijn aangevuld waarna een deel van de funderingen zijn ontgraven. Op dit moment wordt er gestart met de bekisting van de fundering waarna er gewapend en gestort kan worden.

"Wilt u dat we met u meedenken over uw bouwplannen? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. We bespreken graag met u uw wensen, verwachtingen en ideeën."

Ook een vrijblijvend gesprek?

Huurdeman gaat voor groen:

5.427 kWh opgewekt sinds 2-12-2011
78.845 kWh door LED bespaard sinds 5-10-2012
3.061.789 kg bouwafval gerecycled sinds 1-1-2011