Sherpa Zwinstraat: Grondwerk gereed

Nadat de bouwplaats was ingericht en de bronbemaling geplaatst heeft de grondwerker de bouwput uitgegraven. Op een aantal plaatsen was de draagkracht van de grond onvoldoende waardoor grondverbetering noodzakelijk was. Inmiddels is de fundering uitgezet en gaan we starten met de bekisting voor de strokenfundering.

"Wilt u dat we met u meedenken over uw bouwplannen? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. We bespreken graag met u uw wensen, verwachtingen en ideeën."

Ook een vrijblijvend gesprek?

Huurdeman gaat voor groen:

8.076 kWh opgewekt sinds 2-12-2011
122.033 kWh door LED bespaard sinds 5-10-2012
4.397.349 kg bouwafval gerecycled sinds 1-1-2011