Kapschuur: Dak gereed en geveltimmerwerk vordert

Het dak is gereed en het geveltimmerwerk wordt volgende week afgerond. Eind volgende week wordt het steiger gedemonteerd waarna de stratenmaker start. Binnen zijn de aftimmeringen gereed en is de installateur bezig met de elektra-installaties.

"Wilt u dat we met u meedenken over uw bouwplannen? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. We bespreken graag met u uw wensen, verwachtingen en ideeën."

Ook een vrijblijvend gesprek?

Huurdeman gaat voor groen:

7.361 kWh opgewekt sinds 2-12-2011
110.384 kWh door LED bespaard sinds 5-10-2012
4.037.100 kg bouwafval gerecycled sinds 1-1-2011