Gevels sloopwerk en dekvloer

Nadat de installaties in de Tuinwoning zijn aangebracht is de nieuwe dekvloer gesmeerd. Binnen worden de eerste kalkzandsteen wanden weer opgemetseld en buiten vordert het constructieve sloopwerk.

"Wilt u dat we met u meedenken over uw bouwplannen? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. We bespreken graag met u uw wensen, verwachtingen en ideeën."

Ook een vrijblijvend gesprek?

Huurdeman gaat voor groen:

7.361 kWh opgewekt sinds 2-12-2011
110.386 kWh door LED bespaard sinds 5-10-2012
4.037.170 kg bouwafval gerecycled sinds 1-1-2011