Fundering gestort

De strokenfundering is gestort en het kalkzandsteen funderingsmetselwerk is bijna gereed. Komende week worden de installaties in de kruipruimte aangebracht.

 

"Wilt u dat we met u meedenken over uw bouwplannen? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. We bespreken graag met u uw wensen, verwachtingen en ideeën."

Ook een vrijblijvend gesprek?

Huurdeman gaat voor groen:

4.882 kWh opgewekt sinds 2-12-2011
69.954 kWh door LED bespaard sinds 5-10-2012
2.786.836 kg bouwafval gerecycled sinds 1-1-2011