Fundering gereed

Nadat de bekisting gereed was, is de wapening aangebracht. Hierna kon de fundering gestort worden.

"Wilt u dat we met u meedenken over uw bouwplannen? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. We bespreken graag met u uw wensen, verwachtingen en ideeën."

Ook een vrijblijvend gesprek?

Huurdeman gaat voor groen:

4.609 kWh opgewekt sinds 2-12-2011
65.501 kWh door LED bespaard sinds 5-10-2012
2.649.126 kg bouwafval gerecycled sinds 1-1-2011