Erkend leerbedrijf

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven zijn samen verantwoordelijk voor een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Een van de speerpunten is zorgen het opleidingsaanbod zo veel mogelijk aansluit op de vraag uit de arbeidsmarkt. Bouwbedrijf A. Huurdeman B.V. ondersteunt het opleiden van leerlingen en studenten in de praktijk door middel van stages, werkervaringsplaatsen en gedegen begeleiding. Een groot deel van ons personeel is, voordat ze in dienst kwamen, als leerling of stagiair werkzaam geweest bij ons. Momenteel doen 5 studenten/leerlingen binnen Bouwbedrijf A. Huurdeman B.V. ervaring op: 2 als vakvolwassen timmerman (MBO), 1 als werkvoorbereider (MBO), 1 als vakvolwassen timmerman (BOB) en 1 als vakvolwassen timmerman (Statushouder). Bouwbedrijf A. Huurdeman B.V. heeft bij de herbeoordeling zijn erkenning als leerbedrijf behouden. De stichting samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) verzorgt de erkenning als “erkend leerbedrijf”. De invulling verzorgen wij samen met onderwijsinstellingen, zoals Bouwmensen Amersfoort en MBO Midden Nederland.

"Wilt u dat we met u meedenken over uw bouwplannen? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. We bespreken graag met u uw wensen, verwachtingen en ideeën."

Ook een vrijblijvend gesprek?

Huurdeman gaat voor groen:

5.958 kWh opgewekt sinds 2-12-2011
87.491 kWh door LED bespaard sinds 5-10-2012
3.329.165 kg bouwafval gerecycled sinds 1-1-2011