Media

Opdracht renovatie woonhuis

Bouwbedrijf A. Huurdeman B.V. heeft opdracht ontvangen voor de renovatie van een karakteristiek woonhuis in de wijk Bergkwartier in Amersfoort.

Na deze renovatie is het huis qua comfort, uitstraling en energieprestatie weer “state of the art”. De voorbereiding is in bouwteam opgepakt, zodat onze werkzaamheden goed zijn afgestemd op de wensen van de opdrachtgever. De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

– De indeling van de woning wordt gewijzigd, met extra bergruimte en nieuwe doorgangen;
– De badkamer wordt vernieuwd;
– Er komen nieuwe vloeren en nieuwe vloerafwerkingen;
– Tevens worden maatregelen genomen om de energieprestatie van de woning, die meer dan 100 jaar oud is, te verbeteren, zoals isolatie en vloerverwarming;
– E- en W-installaties aanpassen.

De werkzaamheden gaan binnenkort starten.

Bouwbedrijf A. Huurdeman her-gecertificeerd voor ISO en VCA!

Bouwbedrijf A. Huurdeman B.V. is per oktober 2017 her-gecertificeerd voor zowel ISO 9001, als VCA**. Beide certificaten liepen dit jaar af. In de audit zijn voor beide certificaten geen tekortkomingen of opmerkingen geconstateerd.

Het certificaat voor ISO 9001 is op basis van de nieuwste norm, ISO9001:2015, waarin breder gekeken wordt dan alleen het productieproces. VCA** is bedoeld voor grotere bedrijven, die als hoofdaannemer werken.

Bouwen met oog voor mens en omgeving

In de nieuwste editie (oktober 2017) van OnderNamen is een artikel verschenen waarin Remco Swaab en nieuwe directeur Ilja de Wolf hun visie geven over Bouwbedrijf A. Huurdeman en het bouwen.  Lees hieronder of open het artikel hier.

onamersfoort_nr3sept2017_huurdeman_0-page0

LEED Silver – Zorg dat je goed geïnformeerd bent !

Op ons renovatie project in Nieuwegein werd door de opdrachtgever LEED gevraagd. Remco Swaab, Technisch Directeur, licht toe wat dit inhoudt. Lees het artikel welke in het blad De Aannemer – oktober 2014 is gepubliceerd.

AAN_8-2014_LR 16-19-page-001 (2)

 

“Samenwerken biedt ruimte voor creativiteit.”

Remco Swaab, technisch directeur van Bouwbedrijf A. Huurdeman B.V., werd geïnterviewd door vakblad De Aannemer.

Lees hier het artikel over zijn visie op samenwerking in de bouw.

artikel samenwerken de aannemer april 2014

Vijf lokale lijsttrekkers aanwezig bij een voorlichtingsbijeenkomst over de kwaliteit van schoolgebouwen !

De aanwezigheid van vijf lokale lijsttrekkers van de Gemeente Amersfoort bij een voorlichtingsbijeenkomst over de kwaliteit van schoolgebouwen op de Caeciliaschool toont grote interesse voor dit belangrijke onderwerp.

Op uitnodiging van Bouwend Nederland lieten Daniëlle van Wijngaarden (VVD), Rob Smulders (PvdA), Ben van Koningsveld (CDA), Roel Mulder (OPA Amersfoort) en Simone Kennedy-Doornbos (CU) zich op 12 februari voorlichten over de noodzaak schoolgebouwen in een goede bouwkundig staat te brengen. Van de ca. 65 schoolgebouwen in Amersfoort hebben er maar negen een energielabel; waarvan vijf zelfs een (slecht) G-label. De budgetten voor het onderhoud worden per 1 januari 2015 overgeheveld van de gemeente naar de schoolbesturen, waardoor het gevaar bestaat dat onderhoud wordt uitgesteld. Dat is slecht voor het onderwijs omdat ondermaatse schoolgebouwen de prestaties van de leerlingen en docenten drukken.

De Caeciliaschool is een goed voorbeeld van een school die blijft investeren in goede huisvesting. Huurdeman realiseert een uitbreiding van de school en voor de komende periode staat de isolatie van een ouder deel van de school op het programma. Technisch Directeur Remco Swaab van Huurdeman  gaf een rondleiding door de nieuwbouw en informeerde de politici over de eisen voor frisse scholen. Uit onderzoek is gebleken dat op frisse scholen het ziekteverzuim van leerlingen en docenten aanzienlijk lager is. Het gehele artikel kunt u hier lezen.

Lijsttrekkers Amersfoort

 

Overhandiging techniektorens aan KBS Kameleon te Amersfoort.

Mevrouw Daniëlla Traa, afgevaardigde van Bouwend Nederland afdeling Amersfoort en Gerard Veenman, Algemeen Directeur van Huurdeman, gaven het startsein voor het project Technische Vorming. Met een grote sleutel openden zij de torens en eindelijk kon iedereen zien wat er allemaal in zit. De leerlingen kunnen er nu mee aan de slag. U kunt hier het verslag van de school lezen of het filmpje bekijken van de uitreiking.  Tenslotte heeft weekblad De StadAmersfoort.nl van 17 februari 2014 aandacht geschonken aan de uitreiking.

G__Veenman_met_de_sleutel

Frisse lucht en leren, een gouden combinatie !

Het stukje “Frisse lucht en leren, een gouden combinatie” is een artikel wat geschreven is voor het blog op de website van 033Energie. U kunt dit hier lezen.

Een verouderde school wordt hier als voorbeeld gebruikt waar nog veel ruimte is voor verbetering wat energieverbruik en binnenklimaat betreft. Deze school dient als testcase voor het ontwikkelen van een quickscan waarmee snel in kaart kan worden gebracht welke verbeteringen er mogelijk zijn.

 

logo 033 energie

 

Bouwbedrijf A. Huurdeman is betrokken bij 033Energie.

033Energie is een initiatief van bedrijfsleven en overheid om gezamelijk woningen in Amersfoort energiezuiniger te maken.

Door intensieve samenwerking en kennisdeling wil 033Energie initiatieven opstarten in verschillende wijken in Amersfoort om zo collectief te werken aan bewustwording en energiebesparing van bestaande woningen.

033Energie is er voor iedereen: huurders, kopers, VVE’s en bedrijven. Uw deelname en betrokkenheid staan centraal in het project. En dat werkt! Zo zijn er in 2010 en 2011 onder de noemder ‘Energiebesparing in de wijk’  zeer goede resultaten bereikt met het opzetten van (tijdelijke) bewonersteams per wijk die meedenken over de gewenste aanpask en communicatie.

Een 033Energie Innovatieteam ontwikkelt innovatieve producten en diensten op het gebied van energiebesparing. Het komende half jaar worden dat:
– een advies voor energieneutraal renoveren van een bouwblok en energiebesparing;
– een advies voor communicatie binnen VVE’s;
– uitgewerkte scenario’s voor locale energieopwekking (zonnestroom); 
– financieringsconcepten voor energetische maatregelen.

Het doel van 033Energie is om de komende drie jaar tenminste tweeduizend woningen in Amersfoort te verbeteren. Met alle partijen in het consortium wordt het hele traject van verduurzaming opgepakt, van bewustwording tot advisering en van financiering tot en met de realisatie.

Wat kan Bouwbedrijf A. Huurdeman B.V. voor u betekenen:
– Wij kunnen uw woning met behulp van thermografie onderzoeken op energie lekkages;
– Wij kunnen uw woning isoleren, denk hierbij aan vloeren, wanden en daken;
– Via onze partners kunnen wij glas vervangen en energiezuinige installaties aanbrengen zoals zonnepanelen, zonneboilers   en nieuwe cv-ketels;
– Natuurlijk kunt u ook bij ons terecht op het gebied van nieuwbouw, verbouw en renovatie van woningen, scholen en kantoren;
– Via onze website 033led kunt u led-verlichting bestellen, wanneer u de kortingscode 033energie gebruikt krijgt u 20% korting. Met het gebruik van led-verlichting kunt u met 50-80% besparen op uw energie verbruik, een en ander afhankelijk van uw situatie.

Tesselschadekerk te Hilversum

Wederom een artikel in het vakblad Bouwwereld over een door Bouwbedrijf Huurdeman gerealiseerd project!

Huurdeman is in augustus 2012 gestart met de bouw van 7 moderne kantoorunits in de authentieke Tesselschadekerk aan de Tesselschadelaan te Hilversum. De bouw is gestart in opdracht van Kastanje Ontwikkeling te Hilversum. De oplevering was begin 2013. Hier kunt u foto’s bekijken van het project en lees  hier het artikel in het vakblad Bouwwereld van 10.09.2013.

Verschuiven van woning in Leusden vanwege overschrijding erfgrens !

Een kleine rekenfout in de maatvoering met spectaculaire gevolgen ! In Nederland is zo’n verschuiving nog niet eerder gedaan, dus een mooie uitdaging. Om de woning te verplaatsen met behulp van vijzeltechniek is, als tegengewicht, een zware damwandconstructie nodig, een rondom vrijgegraven woning, superglad en waterpas aangebracht zandpakket, een opgelegde hellingbaan en strakke afspraken en samenwerking met goede partijen.

Het gehele persbericht kunt u hier lezen of kijk naar voor het gemaakte filmpje hier. Het artikel in het vakblad Bouwwereld (rapportage/fotografie: Paul Diersen, openingbeeld: Ronald Kersten) is hier te lezen.

Leusden verplaatsing

Huurdeman gaat voor groen:

5.958 kWh opgewekt sinds 2-12-2011
87.493 kWh door LED bespaard sinds 5-10-2012
3.329.213 kg bouwafval gerecycled sinds 1-1-2011