Archief voor september 2019

Afscheidshuis

Kanaalplaat vloeren gelegd

Deze week is rond het afscheidshuis het grondwerk tot het maaiveld niveau aangevuld. Vervolgens zijn de kanaalplaatvloeren gelegd op de kalkzandsteen wanden. Komende week gaan wij starten met de dakranden en het aanbrengen van de gevelkozijnen.

Kozijnen geplaatst in de boerderij

Voor de bouwvakantie is de constructievloer gestort. Na de bouwvakantie zijn de bouwactiviteiten verder gegaan met het plaatsen van de gevelkozijnen en het restaureren van de buitengevel metselwerk.

Gevels / afbouw

Voor de bouwvakantie hebben wij het hoogste punt gevierd. Na de bouwvakantie zijn we gestart met de gevelafwerkingen en dakkapellen. Deze week zijn we begonnen met het plaatsen van de binnenwanden.

Begane grondvloer / lijmwerk

Afgelopen week is de begane grondvloer gestort waarna deze week de kalkzandsteen wanden zijn gelijmd.

Gevelmetselwerk vordert

Het gevelmetselwerk van de school vordert en vandaag is de dakvloer gestort. De daken van de gymzaal zijn aangebracht en de kalkzandsteen wanden worden gelijmd.

 

Binnenmetselwerk gereed

De binnenwanden zijn gereed. Komende week wordt gestart met de dakconstructie en het gevelmetselwerk.

Start bouw afscheidshuis

Voor de vakantieperiode zijn wij gestart met het ontgraven van de bouwput voor de bouw van een nieuw afscheidshuis in Amersfoort. Vervolgens zijn de stalen buispalen in de grond geslagen. Na de vakantie is de bouw verder gegaan met het aanbrengen van de fundering welke deze week is afgestort.

 

"Wilt u dat we met u meedenken over uw bouwplannen? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. We bespreken graag met u uw wensen, verwachtingen en ideeën."

Ook een vrijblijvend gesprek?

Huurdeman gaat voor groen:

5.961 kWh opgewekt sinds 2-12-2011
87.543 kWh door LED bespaard sinds 5-10-2012
3.330.773 kg bouwafval gerecycled sinds 1-1-2011