Archief voor december 2017

Nieuws

Bouwbedrijf A. Huurdeman B.V. neemt actief deel aan KLUS

De eerste winkel volgens het nieuwe concept ‘Bouwkringloop’ is op 15 december 2017  geopend in Kringloop Amersfoort, onder de naam KLUS. Hier worden nieuwe en herbruikbare bouwmaterialen van bedrijven en particulieren ingezameld en weer verkocht in een apart ingerichte afdeling van Kringloop Amersfoort. Bouwbedrijf A. Huurdeman B.V. is één van de bouwbedrijven, die goede onderdelen inzamelt en ter beschikking stelt aan KLUS.

In een project komen bij de sloop onderdelen vrij en tijdens de bouw kunnen er elementen overblijven, die heel goed op een andere plek kunnen worden hergebruikt. Huurdeman is er van overtuigd dat momenteel nog te veel goede materialen en onderdelen in de container terecht komen of op de werf in opslag. Echter na jaren opslag blijkt uiteindelijk slechts een deel alsnog ergens anders ingezet te zijn. KLUS biedt Huurdeman de mogelijkheid om op een nog verantwoorde manier om te gaan met één van haar reststromen.

Erkend leerbedrijf

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven zijn samen verantwoordelijk voor een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Een van de speerpunten is zorgen het opleidingsaanbod zo veel mogelijk aansluit op de vraag uit de arbeidsmarkt. Bouwbedrijf A. Huurdeman B.V. ondersteunt het opleiden van leerlingen en studenten in de praktijk door middel van stages, werkervaringsplaatsen en gedegen begeleiding. Een groot deel van ons personeel is, voordat ze in dienst kwamen, als leerling of stagiair werkzaam geweest bij ons. Momenteel doen 5 studenten/leerlingen binnen Bouwbedrijf A. Huurdeman B.V. ervaring op: 2 als vakvolwassen timmerman (MBO), 1 als werkvoorbereider (MBO), 1 als vakvolwassen timmerman (BOB) en 1 als vakvolwassen timmerman (Statushouder). Bouwbedrijf A. Huurdeman B.V. heeft bij de herbeoordeling zijn erkenning als leerbedrijf behouden. De stichting samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) verzorgt de erkenning als “erkend leerbedrijf”. De invulling verzorgen wij samen met onderwijsinstellingen, zoals Bouwmensen Amersfoort en MBO Midden Nederland.

"Wilt u dat we met u meedenken over uw bouwplannen? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. We bespreken graag met u uw wensen, verwachtingen en ideeën."

Ook een vrijblijvend gesprek?

Huurdeman gaat voor groen:

5.967 kWh opgewekt sinds 2-12-2011
87.641 kWh door LED bespaard sinds 5-10-2012
3.333.803 kg bouwafval gerecycled sinds 1-1-2011