Archief voor juni 2016

Geen categorie

Fundering gereed.

Afgelopen week hebben wij de PS-bekisting t.b.v. de fundering gerealiseerd waarna wij vandaag de bekisting hebben volgestort. Komende weken wordt er gewerkt aan de begane grond vloer.

 

Gipsblokken binnenwanden krijgen vorm

De gipsblokken binnenwanden van gebouw B beginnen vorm te krijgen. Ook worden de voorbereidingen getroffen voor de houten gevelbekleding van gebouw B. Bij gebouw A is de dakdekker halverwege.

Heiwerk gereed !

Deze week zijn de heipalen geslagen. Komende week kan gestart worden met de fundering.

Op weg naar de oplevering

In goed overleg hebben we de bouwtijd verlengd en een realistische planning gehanteerd. Hierdoor heeft iedereen de ruimte gekregen om goed werk te leveren en was het halen van de planning niet onmogelijk. Het resultaat mag er zijn, de ruimte voor de puntjes op de i is meer dan voldoende en de kwaliteit heeft er van geprofiteerd. Op naar de oplevering!

De afbouw is gestart

Het dak van gebouw B is waterdicht en de voorbereidingen voor de zonnepanelen worden getroffen. De dakdekker is bezig met het dak van gebouw A. De hekwerken van de galerijen worden gemonteerd terwijl binnen de afbouw is gestart. De vloerverwarming is gelegd waarna de zandcementdekvloeren zijn aangebracht.

Sloopwerk bijna gereed

Het sloopwerk van de rechter vleugel is ook nagenoeg gereed, waarna gestart gaat worden met het grond ten behoeve van de fundering.

Bouwput ontgraven

De bouwput is inmiddels ontgraven en komende week zal het heiwerk starten.

Start bouw Watervilla

De bouwplaats is ingericht. In week 23 wordt de bouwput ontgraven om vervolgens te kunnen starten met het heiwerk.

"Wilt u dat we met u meedenken over uw bouwplannen? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. We bespreken graag met u uw wensen, verwachtingen en ideeën."

Ook een vrijblijvend gesprek?

Huurdeman gaat voor groen:

5.958 kWh opgewekt sinds 2-12-2011
87.491 kWh door LED bespaard sinds 5-10-2012
3.329.163 kg bouwafval gerecycled sinds 1-1-2011