Archief voor februari 2015

Geen categorie

Verkoop woning Anna’s Hoeve

De trotse toekomstige bewoners van woningtype Daria hebben hun handtekeningen gezet. Gefeliciteerd!

De nieuwbouw is uitgepakt!

De steigers zijn gedemonteerd waardoor de nieuwbouw nu goed in beeld komt.

 

Start bouw nadert.

De start van de bouw van ons project Anna’s Hoeve nadert. Bouwstroom en water is aangelegd. Het bouwdoek ligt klaar om geplaatst te worden op het bouwterrein.

Voorbereidingen boeilijsten

De boeilijsten (dakranden) worden in de werkplaats voorbereid en voorzien van jaren ’30 details. Klik hier voor het filmpje en bijgaande foto’s.

 

Afbouw in volle gang

Buiten worden de steigers afgebroken terwijl binnen de afbouw in volle gang is. De tribune en garderobekasten zijn getimmerd, de binnenwanden op de 1e verdieping kunnen gesloten worden en op de begane grond beginnen de contouren van lokalen ook zichtbaar te worden.

Projectweek bouw

Deze week heeft de school een projectweek gehad in het kader van de bouw. Hiervoor hebben alle leerlingen ook een rondleiding over de bouw gehad en gisteren aan het eind van de middag is de bouw opengesteld voor geïnteresseerde ouders en buurtbewoners. De opkomst was behoorlijk met zeer veel positieve reacties.

Bouwkavels woningen Anna’s Hoeve

Op de foto’s zijn de kavels te zien die bebouwd gaan worden.

 

Verkoop woning Anna’s Hoeve te Hilversum

Een fotomoment met de gelukkige kopers van woningtype Daria.

Binnenkozijnen en metal-stud wanden

Deze week is op de 1e verdieping gestart met het plaatsen van de binnenkozijnen en de metal-stud wanden.

Op de begane grond wordt vandaag en morgen de zandcement dekvloer aangebracht.

Huisvesting scholen toekomstbestendig

Per 1 januari 2015 komt de verantwoordelijkheid voor buitenonderhoud bij het schoolbestuur te liggen, voor het binnenonderhoud waren de schoolbesturen al verantwoordelijk. De budgetten gaan niet meer naar het gemeentefonds maar naar de scholen zelf.

Sommige schoolbesturen denken dat er voor hen weinig zal veranderen. Zij nemen gewoon het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van de gemeente over of worstelen met het onderhoudsvraagstuk in de komende jaren. Een MJOP is een papieren document dat nog handen en voeten moet krijgen. Zo zal het MJOP jaarlijks geactualiseerd moeten worden; werkzaamheden moeten worden ingekocht, gecontroleerd en betaald. Dit vraagt om expertise en capaciteit. Wie gaat dat doen?

Deltaplan Scholen

Om te voorzien in de behoefte van schoolbesturen werken Scholen van Morgen, Grontmij, Heilijgers en Bouwbedrijf A. Huurdeman samen in de organisatie Deltaplan Scholen.

Het Deltaplan Scholen richt zicht op de integrale aanpak van strategievorming, exploitatie, onderhoud, een gezond binnenklimaat, belevingsaspecten, innovatieve indelingen en flexibiliteit in huisvesting. Maar ook financiering voor het haalbaar maken van investeringen is onderdeel van het plan. Het consortium werkt nauw samen met de gebruikers, maakt plannen op maat en werkt met prestatiegaranties.

Kosten voor onderhoud en energie van de deels sterk verouderde gebouwen drukken zwaar op het totale budget. Daarom is voor school- en gemeentebesturen de tijd rijp om de gebouwen integraal onder de loep te nemen. Het gaat ook om de lange termijn plannen waarin de ingrepen in huisvesting afgestemd zijn op de ontwikkeling van de school en het onderwijsconcept en op de ontwikkeling van de leerlingaantallen.

Schoolbesturen kunnen invloed uitoefenen op de omvang van locatie(s) en de vormgeving en inrichting van de onderwijsruimten. Een schoolbestuur kan daadwerkelijk de huisvesting krijgen die zij passend vindt voor haar onderwijsconcept. Tegelijk kan ingespeeld worden op de toekomstige schommelingen van het aantal leerlingen door bijvoorbeeld gebruik te maken van een flexibel huisvestingsconcept. Dit schept mogelijkheden voor andersoortig vastgoed dan een traditionele aaneenschakeling van klaslokalen.

Investeren en besparen

Een mogelijkheid om investeringen haalbaar te maken is de inzet van een Energie Service Company (ESCo). Hiermee worden toekomstige besparingen op energie en onderhoud ingezet ten behoeve van de voorinvestering om te komen tot betere gebouwen. Verduurzaming, onderhoud en klimaatverbetering worden voor de langere termijn hier in meegenomen, samen met de behoeften van de gebruiker. Want een toekomstbestendige school vergt naast energiebesparing ook een fris binnenklimaat voor optimale leerprestaties en een lager ziekteverzuim. En een indeling van de ruimte passend bij de gekozen onderwijsvorm. Besparingen op de gebouw- en energiekosten komen ten goede aan het onderwijsbudget.

Wilt u meer informatie over het organiseren van huisvesting voor scholen neem dan contact op met Remco Swaab van Bouwbedrijf A. Huurdeman r.swaab@huurdeman.nl  of 033 – 455 38 38.

Delta

"Wilt u dat we met u meedenken over uw bouwplannen? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. We bespreken graag met u uw wensen, verwachtingen en ideeën."

Ook een vrijblijvend gesprek?

Huurdeman gaat voor groen:

5.967 kWh opgewekt sinds 2-12-2011
87.640 kWh door LED bespaard sinds 5-10-2012
3.333.755 kg bouwafval gerecycled sinds 1-1-2011