Archief voor september 2014

Geen categorie

Aanbrengen funderingsbalken

Na het doormeten van de funderingspalen afgelopen dinsdag heeft de grondwerker de bouwput geheel opgeschoond en uitgevlakt. Vandaag is gestart met het maatvoeren van de funderingsbalken welke komende week gemaakt zullen worden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een PS-kist.

Funderingspalen zijn aangebracht

De mortelschroefpalen zijn aangebracht, waarna de palen minimaal 6 kalenderdagen moesten uitharden voordat deze doorgemeten konden worden.

De oplevering komt in het zicht

De kozijnen zijn allemaal vervangen, beglaasd en afgetimmerd. De schilder is volop bezig met het afschilderen van de nieuwe kozijnen. Ook zijn de bestaande penanten al op kleur gebracht. Achter de schilder aan worden de zonweringen teruggeplaatst. In de loop van volgende week wordt het steiger aan de straatzijde gedemonteerd.

Het cadeau!

Direct na de bouwvak is gestart met de vierde fase van de transformatie van de Caeciliaschool waarbij het inpakken centraal staat. De huidige oudbouw wordt ingepakt als een cadeau!

 

De bestaande kozijnen worden verwijderd, de gesloten delen worden gereinigd en waar nodig hersteld. Vervolgens worden de nieuwe verdiepingshoge kozijnen tussen de gemetselde penanten wit geschilderd. De penanten zelf worden antraciet geschilderd. Hierdoor gaat de oudbouw een relatie aan met de nieuw gerealiseerde uitbreiding.

Bouwput gereed voor funderingspalen

De bouwplaats is ingericht en de bouwput is ontgraven.  De piketten voor de posities van de funderingspalen zijn uitgezet en vanmiddag wordt de boorstelling aangevoerd. Morgen vroeg wordt gestart met het aanbrengen van de mortelschroefpalen en als alles goed verloopt zitten alle 43 funderingspalen voor de nieuwbouw er morgenmiddag in.

 

"Wilt u dat we met u meedenken over uw bouwplannen? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. We bespreken graag met u uw wensen, verwachtingen en ideeën."

Ook een vrijblijvend gesprek?

Huurdeman gaat voor groen:

5.955 kWh opgewekt sinds 2-12-2011
87.457 kWh door LED bespaard sinds 5-10-2012
3.328.096 kg bouwafval gerecycled sinds 1-1-2011